Tietosuojaseloste

Laatutaksi Jokinen Oy - Asiakasrekisterin tietosuojaseloste


1. Rekisterinpitäjä
Laatutaksi Jokinen Oy
Y-tunnus: 2682424-3
Naavatie 4 A, 39160 JULKUJÄRVI

 
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Jukka Jokinen, jukka(at)tampere-taksi.fi
 
3. Rekisterin nimi ja rekisteröidyt
Laatutaksi Jokinen Oy:n markkinointi- ja asiakasrekisteri.
Käsittelemme rekisterissä yhteistyökumppaneidemme, asiakkaidemme sekä potentiaalisten asiakkaidemme sekä näiden edustajien henkilötietoja.
 
4. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Tietoja käytetään asiakassuhteiden hoitoon, asiakasviestintään ja verkkopalvelun käyttökokemuksen parantamiseen. Lisäksi tietoja käytetään markkinointitarkoituksiin.
Käsittelyperusteemme on markkinoinnin osalta oikeutettu etu ja asiakassuhteen hoidon osalta keskinäisen sopimuksen täytäntöönpano. Lähetämme myös suostumuksen perusteella suoramarkkinointiviestejä.
 
5. Rekisterin tietosisältö
Keräämme nimi-, puhelin-, sähköposti-, osoite- ja muita jättämiäsi tietoja. Evästeiden avulla saamme vierailijoistamme mitattavia tietoja, joita hyödynnämme esimerkiksi suunnitellessamme markkinointiamme. Tällä tavoin voimme kohdentaa viestintäämme mahdollisimman osuvasti.
Rekisteröidystä eli sinusta voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

 • Henkilön nimi, sähköpostiosoite ja titteli / vastuualue
 • Yrityksen nimi, yhteystiedot ja toimiala
 • Asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot
 • Verkkokäyttäytymiseen liittyvät tiedot Laatutaksi Jokinen Oy:n verkkosivustoilla ja -palveluissa
 • Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen (esim. kilpailut verkkosivustolla)
 • Tekniset tiedot sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot


 
6. Rekisterin tietolähteet
Nimi- ja muiden yhteystietojen kerääminen perustuu asiakassuhteeseen tai muuhun yhteyteen Laatutaksi Jokinen Oy: hyn. Keräämme tietoja sopimuksenteon yhteydessä, rekisteröityessäsi tai kun käytät Laatutaksi Jokinen Oy:n palveluja. Keräämme siis henkilötiedot pääasiassa sinulta itseltäsi. Voimme saada henkilötietoja myös työnantajaltasi tai muulta taholta, joka ilmoittaa sinut tarjoamaamme koulutukseen.
Seuraamme myös evästeitä ja vierailusi Laatutaksi Jokinen Oy:n sivuilla jättää jäljen, IP-osoitteen. Henkilötietoja voidaan ostaa kertaluonteiseen markkinointikäyttöön myös Laatutaksi Jokinen Oy:n ulkopuolisista rekistereistä. Voimme myös kerätä henkilötietoja julkisista lähteistä.
 
7. Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin.
Joidenkin koulutustemme osalta saat koulutuksen päätteeksi kolmannen tahon myöntämän sertifikaatin. Tällaisessa tapauksessa voimme luovuttaa sertifikaatin myöntämistä varten tarvittavat tietosi, kuten nimesi, sertifikaatin myöntäjälle.
 
8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Voimme käyttää henkilötietojesi käsittelyssä palveluntarjoajia, joilla voi olla pääsy henkilötietoihisi EU-/ETA-alueen ulkopuolelta, kuten Yhdysvalloista. Huolehdimme siirtojen asianmukaisesta ja lainmukaisesta toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.
Siirrämme kaikissa tilanteissa henkilötietojasi EU-/ETA-alueen ulkopuolelle ainoastaan jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:

 • Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso;
 • olemme toteuttaneet asianmukaiset suojatoimet henkilötietojesi siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Sinulla on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla meihin yhteyttä; tai
 • olet antanut nimenomaisen suostumuksesi henkilötietojesi siirtämiselle, tai henkilötietojesi siirtämiselle EU-/ETA-alueen ulkopuolelle on olemassa muu lainmukainen peruste, kuten Yhdysvaltojen osalta Euroopan komission hyväksymä Privacy Shield-järjestely.


 
9. Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika
Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Rekisteri on talletettu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuun tietokantaan, johon on pääsy Laatutaksi Jokinen Oy:n valtuuttamilla henkilöillä.
Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.
 
10. Rekisteröidyn oikeudet
Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Jokaisessa Laatutaksi Jokinen Oy:n lähettämässä suorasähköpostissa on lainmukainen linkki, josta voit halutessasi estää suorapostitukset sähköpostiisi jatkossa.
Lisäksi sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

 • saada tieto henkilötietojesi käsittelystä;
 • saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot;
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
 • vaatia henkilötietojesi poistamista;
 • peruuttaa suostumuksesi ja vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin, kuin henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen;
 • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyperusteena on oikeutettu etumme;
 • saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että olet itse toimittanut kyseiset henkilötiedot meille, käsittelemme
 • kyseisiä henkilötietoja sopimuksen tai antamasi suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
 • vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.


Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.
Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsen-valtion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
Sinun tulee lähettää oikeuksiasi koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Laatutaksi Jokinen Oy
Tarkastus/-muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
Naavatie 4 A, 39160 JULKUJÄRVI
jukka(at)tampere-taksi.fi
Laatutaksi Jokinen Oy vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.
 
11. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla